ออนไลน์ขณะนี้

มี 100 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

355315
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
117
106
223
354519
2540
5368
355315
Your IP: 54.80.60.91
Server Time: 2017-11-20 07:09:36
ที่ ประเภท ชื่อ ที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด ไปรษณีย์
1 โรงเรียน ขุมคำวิทยาคาร บ้านขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34170
2 โรงเรียน บ้านขุมคำ บ้านขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34170
3 โรงเรียน แก้งเหนือพิทยาคม บ้านแก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
4 โรงเรียน บ้านแก้งเหนือ บ้านแก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
5 โรงเรียน บ้านนาขนัน บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
6 โรงเรียน บ้านนาแมด บ้านนาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
7 โรงเรียน เทพนิมิต บ้านนาหนองทุ่ง แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
8 โรงเรียน ชุมชนบ้านขามป้อม บ้านขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
9 โรงเรียน บ้านนาตาลเหนือ บ้านนาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
10 โรงเรียน บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
11 โรงเรียน บ้านทรายพูล บ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
12 โรงเรียน เขมราฐพิทยาคม   เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
13 โรงเรียน เขมราฐ บ้านใต้ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
14 โรงเรียน บ้านไทรย้อย บ้านไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
15 โรงเรียน บ้านนาสนามนาหว้าเกษม บ้านนาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
16 โรงเรียน บ้านบุ่งซวยห้วยยาง บ้านบุ่งซวย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
17 โรงเรียน บ้านหนองหลวง บ้านหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
18 โรงเรียน อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ บ้านเหนือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
19 โรงเรียน บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง บ้านอูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
20 โรงเรียน ชุมชนบ้านเจียด บ้านเจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
21 โรงเรียน บ้านนานวน บ้านนานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
22 โรงเรียน อนุบาลพุทธเมตตา บ้านโคกข่อย เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
23 โรงเรียน บ้านนาเมือง บ้านนาเมือง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
24 โรงเรียน บ้านนาแวง บ้านนาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
25 โรงเรียน บ้านบุ่งวิทยา บ้านบุ่งขี้เหล็ก นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
26 โรงเรียน บ้านลาดหญ้าคา บ้านลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
27 โรงเรียน ตำรวจตะเวณชายแดนทองพูนพิทยา   หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
28 โรงเรียน บ้านนายูง บ้านนายูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
29 โรงเรียน บ้านโนนสูง บ้านโนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
30 โรงเรียน บ้านป่าติ้ว บ้านป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
31 โรงเรียน บ้านหนองนกทา บ้านหนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
32 โรงเรียน บ้านแก้งหลักด่าน บ้านแก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
33 โรงเรียน บ้านคำหาด บ้านคำหาด หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
34 โรงเรียน บ้านโคกสว่าง บ้านโคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
35 โรงเรียน บ้านบาก บ้านบาก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
36 โรงเรียน บ้านบึงหอม บ้านบึงหอม หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
37 โรงเรียน บ้านหนองผือ บ้านหนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
38 โรงเรียน บ้านพนมดี บ้านพนมดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
39 โรงเรียน ตำรวจตระเวณชายแดนบ้านป่งคอม บ้านป่งคอม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
40 โรงเรียน บ้านนาหว้าเหนือ บ้านนาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
41 โรงเรียน บ้านป่าข่า บ้านป่าข่า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
42 โรงเรียน บ้านนาชุมใต้ บ้านนาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
43 โรงเรียน บ้านม่วงเฒ่า บ้านม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
44 โรงเรียน บ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
45 โรงเรียน บ้านอีเติ่ง บ้านอีเติ่ง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
46 โรงเรียน พุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ บ้านดอนโด่ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
47 โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา บ้านหัวนา หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
48 กศน. กศน.อำเภอเขมราฐ   เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
49 วิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ บ้านโนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170
50 สถานีวิทยุ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา บ้านเรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170

เพจคณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ 

วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เลข.จอ. 08 3376 2427