ออนไลน์ขณะนี้

มี 84 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

355295
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
97
106
203
354519
2520
5368
355295
Your IP: 54.80.60.91
Server Time: 2017-11-20 07:07:12
ที่ ชื่อที่พักสงฆ์ หมู่ที่ บ้าน ตำบล อำเภอ ประเภทที่ดิน จำนวนเนื้อที่
            สปก. ป่าไม้ สาธารณะประโยชน์ อื่นๆ ไร่/งาน/วา
หนองหลวง ๑๔ ดงหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๑๒/-/-
หัวภูสุด   หัวภูสุด เขมราฐ เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๖/-/-
ดอนบาก ๑๖ ดอนบาก เขมราฐ เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๑๐/-/-
ป่ากรุง ๑๙ สามแยกเมืองใหม่ เขมราฐ เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๙/-/-
จันทร์หอม ๑๕ โนนเตาถ่าน เขมราฐ เขมราฐ       โฉนด ๖/-/-
ห่องข่อย ๑๘ ห่องข่อย เขมราฐ เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๙/-/-
ถ้ำเสือ ๑๓ สามแยกถ้ำเสือ เขมราฐ เขมราฐ   ป่าไม้     ๒๑/-/-
หนองคูณ ๑๒ หนองคูณ เขมราฐ เขมราฐ   ป่าไม้     ๑๖/-/-
ป่านาแวง นาแวง นาแวง เขมราฐ       โฉนด ๔/๒/๓๐๖๖
๑๐ ลาดเจริญ ๑๐ นาแวง นาแวง เขมราฐ       น.ส.๓ ๙/-/-
๑๑ ทรายทอง ทรายทอง นาแวง เขมราฐ       โฉนด ๒๒/-/๓๐
๑๒ หนองเมืองชุ่ม ๑๑ หนองเมืองชุ่ม นาแวง เขมราฐ       สค.๑ ๑๒/-/-
๑๓ บุ่งข้อง นาแวง นาแวง เขมราฐ       น.ส.๓ ๗/-/-
๑๔ นาคันชัย ทรายทอง นาแวง เขมราฐ       น.ส.๓ ๖/-/-
๑๕ ดงเย็น ดงเย็น ขามป้อม เขมราฐ       น.ส.๓ ๖/-/-
๑๖ หนองบัว ๑๑ หนองบัว ขามป้อม เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๖/-/-
๑๗ หนองทรายเด็น หนองทรายเด็น ขามป้อม เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๖/-/-
๑๘ ศรีสมพล ๑๗ นางาม ขามป้อม เขมราฐ       น.ส.๓ ๙/-/-
๑๙ ศรีโคกกลาง   ศรีโคกกลาง ขามป้อม เขมราฐ          
๒๐ ดอนแซง ๑๖ ดอนแซง ขามป้อม เขมราฐ       น.ส.๓ ๖/-/-
๒๑ ป่าข่าเหนือ ๑๐ ป่าข่าเหนือ หนองสิม เขมราฐ   ป่าไม้     ๑๕/-/-
๒๒ ทุ่งเจริญ ทุ่งเจริญ หนองสิม เขมราฐ       น.ส.๓ ๑๐/-/-
๒๓ โนนประทาย โนนประทาย หนองสิม เขมราฐ   ป่าไม้     ๖/-/-
๒๔ ป่าช้านาดี     หนองผือ เขมราฐ          
๒๕ พนมดีศิลาราม แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๑๕/-/-
๒๖ บึงหอม ๑๕ บึงหอม หนองผือ เขมราฐ       น.ส.๓ ๗/-/๒
๒๗ เขาสามยอด ๑๐ พนมดี หนองผือ เขมราฐ       สค.๑ ๑๕/๒/๓๐๘๗
๒๘ คำหาด คำหาด หนองผือ เขมราฐ   ป่าไม้     ๓๐/-/-
๒๙ ป่านรเก โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์   ๒๗/-/-
๓๐ หลักเขต หลักเขต หนองนกทา เขมราฐ   ป่าไม้     ๘/-/-
๓๑ คำสง่า ๑๑ คำสง่า หนองนกทา เขมราฐ สปก.       ๑๕/-/๙
๓๒ อินท์แปลง โนนศิลา หนองนกทา เขมราฐ   ป่าไม้     ๑๓/-/๒๐
๓๓ ป่าติ้ว ป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ       น.ส.๓ ๔/๓/๓๑๑๔
๓๔ ภูอ่าง หลักเขต หนองนกทา เขมราฐ   ป่าไม้     ๓๐/-/-
๓๕ คำหมากไหล คำหมากไหล หนองนกทา เขมราฐ   ป่าไม้     ๓๐/-/-
๓๖ โนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ แก้งเหนือ เขมราฐ       โฉนด ๕/๒/-
๓๗ ราษฏร์สามัคคีธรรม ๑๐ ดอนโด่ หัวนา เขมราฐ       ปท.๖ ๘/๑/๓๐๙๑
๓๘ ชมภูมิวนาราม ๑๔ ชาติเจริญ หัวนา เขมราฐ       โฉนด ๖/๒/-
๓๙ สุวรรณวนาราม ๑๓ น้อยนาเหล่า หัวนา เขมราฐ       น.ส.๓ ๕/๒/-
๔๐ ร่มโพธิ์ทอง ศรีโคกกลาง หัวนา เขมราฐ       โฉนด ๖/-/-
๔๑ ตาแหลว ตาแหลว หัวนา เขมราฐ     สาธารณะประโยชน์ โฉนด ๙/๑/๓๑๐๙

*ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

 

 

เพจคณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ 

วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เลข.จอ. 08 3376 2427