ออนไลน์ขณะนี้

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

355293
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
95
106
201
354519
2518
5368
355293
Your IP: 54.80.60.91
Server Time: 2017-11-20 07:06:57
ที่ รหัสวัด ชื่อวัด หมู่ที่ บ้าน ตำบล อำเภอ วันตั้งวัด วันพระราชทานวิสุงคามฯ
    คณะสงฆ์ตำบลเขมราฐ   เขต   ๑
04340501001 ชัยภูมิการาม เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ ๒๓๑๗  
04340501002 เหนือ เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ ๒๓๓๐ 9/8/2553
04340501004 สนามชัย นาหว้าน้อย เขมราฐ เขมราฐ ๒๓๔๙  
04340501006 โพธิ์ เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ ๒๓๓๑ 20/11/1906
04340501009 ศรีสมบูรณ์วราราม ๑๓ โชคชัย เขมราฐ เขมราฐ 18/5/2538  
04340501013 บ้านไทรย้อย ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ 21/12/2547  
  หนองวิไล ๑๑ หนองวิไล เขมราฐ เขมราฐ 24/5/2559  
    คณะสงฆ์ตำบลเขมราฐ   เขต   ๒
04340501003 นาสนาม นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ ๒๓๒๕ 6/8/1906
04340501005 อูบมุง อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ ๒๔๐๓ 3/9/2535
04340501008 บุ่งซวย บุ่งซวย เขมราฐ เขมราฐ ๒๔๘๑  
04340501011 ห้วยยาง ๑๐ ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ     
04340501014 ดงน้อยนาสนาม นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ 19/12/2548  
04340501015 ภูหินฮาว ๑๐ ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ 11/6/2550  
  อรัญญสุข   แก้งเกลี้ยง เขมราฐ เขมราฐ 24/9/2558  
    คณะสงฆ์ตำบลนาแวง
04340508001 โพธิ์ศรี นาเมือง นาแวง เขมราฐ ๒๓๗๕ ๒๔๖๓
04340508002 โขงเจียมปุราณวาส นาแวง นาแวง เขมราฐ ๒๓๗๘  
04340508003 นาสะอาด นาสะอาด นาแวง เขมราฐ 17/3/2535  
04340508004 อรุณวนาราม ลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ ๒๔๘๓  
04340508005 บุ่งขี้เหล็ก บุ่งขี้เหล็ก นาแวง เขมราฐ 20/5/2543 19/3/2550
04340508006 โพธิ์เมืองวนาราม นาเมือง นาแวง เขมราฐ 26/12/2546  
04340508007 โบกม่วง โบกม่วง นาแวง เขมราฐ 26/10/2552  
    คณะสงฆ์ตำบลหนองนกทา
04340510006 นาสะแบง นาสะแบง หนองนกทา เขมราฐ 26/10/2552  
04340511001 คีรีบรรพต นายูง หนองนกทา เขมราฐ ๒๔๗๓ 15/9/2530
04340511002 ศรีสว่างอารมณ์ หนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ 27/4/2541  
04340511003 นาฬิกาวาส โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ ๒๔๘๒ 27/8/2545
04340511004 หนองแฝก หนองแฝก หนองนกทา เขมราฐ 9/1/2544  
04340511005 เภาชมภู ๑๒ เภาชมภู หนองนกทา เขมราฐ 25/5/2544  
04340511007 สุธรรมาราม ๑๐ คึมพอก หนองนกทา เขมราฐ 31/5/2553  
  ทองสมประสงค์ ๑๓ โนนอนามัย หนองนกทา เขมราฐ 24/9/2558 ๖/-/-
    คณะสงฆ์ตำบลแก้งเหนือ
04340510001 บ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ ๒๔๕๙ 2480
04340510002 พิชโสภาราม เรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ ๒๔๒๘  
04340510003 นาหนองทุ่ง นาหนองทุ่ง แก้งเหนือ เขมราฐ 12/7/2531 1/1/2543
04340510004 นาแมด นาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ 3/5/2532 1/1/2543
04340510005 ห่องไผ่ ห่องไผ่ แก้งเหนือ เขมราฐ ๒๕๓๒ 29/11/2540
04340510008 นาน้ำคำ ๑๐ นาน้ำคำ แก้งเหนือ เขมราฐ 21/10/2553  
    คณะสงฆ์ตำบลเจียด
04340504001 โพธิ์พฤกษาราม เจียด เจียด เขมราฐ ๒๓๒๗ ๒๕๒๒
04340504002 อรุณธราราม ม่วงเจียด เจียด เขมราฐ ๒๔๕๒ 7/2/2532
04340504003 สว่างอารุณ นานวน เจียด เขมราฐ ๒๔๖๐ 20/9/2550
04340504004 ดอนติ้ว ดอนติ้ว เจียด เขมราฐ 23/6/2547  
  ภูถ้ำพระศิลาทอง นาหนองเชือก เจียด เขมราฐ ๒๕๕๘  
  พระธาตุภูเขาเงิน ภูเขาเงิน เจียด เขมราฐ 24/9/2558  
  เถาวัลยิกาวาส ดอนแสนพัน เจียด เขมราฐ ๒๕๕๙  
    คณะสงฆ์ตำบลหัวนา
04340513001 บ้านตาแหลว (โพธิ์ศรีสว่าง) ตาแหลว หัวนา เขมราฐ ๒๔๓๗ ๒๔๘๐
04340513002 สว่างโพธิ์ศรี หัวนา หัวนา เขมราฐ ๒๔๐๑ 2506
04340513003 บูรพา ๑๑ ห้วยยาง หัวนา เขมราฐ ๒๔๖๒ 24/2/2526
04340513004 สังขะเสนาราม ม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ ๒๔๖๗ 3/7/2523
04340513005 โคกสว่าง อีเติ่ง หัวนา เขมราฐ 12/7/2470 11/11/2520
04340513006 ทุ่งสว่างอารมณ์ ๑๓ นาซุมใต้ หัวนา เขมราฐ ๒๔๗๖ 27/12/2545
04340513007 อ่างศิลาราม บาก หัวนา เขมราฐ 21/12/2547  
04340513008 ยางเครือ ยางเครือ หัวนา เขมราฐ 18/8/2551   
04340513009 ตาดภูขาม ๑๒ ตาดภูขาม หัวนา เขมราฐ 30/8/2556  
๑๐ 04340513010 ดาวคะนองพุทธาราม ดาวคะนอง หัวนา เขมราฐ 4/5/2557  
    คณะสงฆ์ตำบลขามป้อม
04340503001 บูรพา ขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ ๒๔๑๙ ๒๔๓๔
04340503002 โพธิ์ศรี ๑๐ ทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ๒๔๓๕ 3/2/2540
04340503003 ศรีบุญนาค เตย ขามป้อม เขมราฐ ๒๔๔๖ 2458
04340503004 ลัฏฐยาวาส นาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ ๒๔๔๙  
04340503005 นาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม) นาเจริญ ขามป้อม เขมราฐ 20/6/2538  
04340503006 ป่าแสนสำราญ ดอนเย็น ขามป้อม เขมราฐ ๒๔๘๐  
04340503007 เหมือดแอ่ เหมือดแอ่ ขามป้อม เขมราฐ ๒๔๘๓ 17/1/2551
04340503008 โนนแดงจันทราวาส โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ 10/1/2555  
04340503009 นานกเขียน ๑๓ นานกเขียน ขามป้อม เขมราฐ 30/4/2556  
    คณะสงฆ์ตำบลหนองผือ-หนองสิม เขต ๑
04340507001 อรุณสวัสด์ บาก หนองผือ เขมราฐ ๒๔๕๐ 18/12/2544
04340507002 สระบัว หนองผือ หนองผือ เขมราฐ ๒๔๘๐ ๒๕๑๘
04340507003 โคกสว่างวนาราม ๑๑ โคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ 17/3/2535  
04340507005 นาดี นาดี หนองผือ เขมราฐ 20/6/2538 11/2/2552
04340507006 บ๋าพอก บ๋าพอก หนองผือ เขมราฐ 30/10/2543  
    คณะสงฆ์ตำบลหนองผือ-หนองสิม เขต ๒
04340507004 หนองโพนเพ็ง หนองโพน หนองสิม เขมราฐ 30/9/2536 25/8/2541
04340507011 บ๋าฮี บ๋าฮี หนองผือ เขมราฐ 24/2/2554  
04340512001 นาหว้า นาหว้า  หนองสิม เขมราฐ 2474 ๒๕๑๗
04340512002 ป่งคอมสามัคคี ป่งคอม หนองสิม เขมราฐ 29/9/2543  
04340512004 วังม่วง วังม่วง หนองสิม เขมราฐ 27/10/2553  

 

*ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

เพจคณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ 

วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เลข.จอ. 08 3376 2427